Til elever og foresatte ved Verdensmesteren mottaksskole

Siste skoledag før juleferien er fredag 18. desember. Elevene slutter kl. 11.15. Skolen starter igjen mandag 4. januar 2021 til vanlig tid. Skolen vil takke for et godt samarbeid med dere alle og ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år! Mvh ansatte ved Verdensmesteren mottaksskole

Til toppen