Ressurssenter

Innhold

Om grunnleggende norsk

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en aldersuavhengig og nivåbasert læreplan. Planen beskriver ulike kompetansemål og den er utarbeidet i tråd med føringer i det europeiske rammeverket for språklæring. De elevene som har et annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til særskilt norskopplæring inntil de kan så mye norsk at de kan følge den vanlige undervisningen i klassen. Når elevene har nådd målene i læreplanens nivå 3, skal de følge ordinær norskopplæring og bli vurdert i samsvar med denne. Det gis derfor ikke vurdering med karakter i grunnleggende norsk.

Kontrastiv analyse

Vi viser her, svært forenklet, likheter og forskjeller i grammatikk, uttale mv i norsk, sammenlignet med en rekke andre språk.

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR07‑02)
Til toppen